Opłaty

 

Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy od początku września do końca lipca, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący w tym tydzień ferii zimowych oraz przerwy w pracy związane ze świętami, których dokładny czas trwania podany jest do wiadomości na początku każdego roku szkolnego. Dni wolne nie zmniejszają czesnego za dany miesiąc.

Czesne za miesiąc wynosi odpowiednio:

8:00 – 15:00 –  600 zł.

8:00 – 17:00 –  700 zł.

               oraz dodatkowo płatny język angielski - 40 zł.

Warunkiem zapisania dziecka jest jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 100 zł.

Opłaty za przedszkole płatne do 10 każdego miesiąca z góry.

Nieobecność dziecka nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty

W przypadku rezygnacji obowiązuje miesięczny płatny okres wypowiedzenia.

Wpłaty dokonujemy na :

Punkt Przedszkolny „IHAHA” ul. KWIATOWA 15,  05-807 PODKOWA LEŚNA

Bank Spółdzielczy Biała Rawska nr konta: 11 9291 0001 0090 9518 3000 0010